E-mail us
Contact Us
+86-20-32290789-5222 +86-16602030197 marketing@daangene.com
No.19, Xiangshan Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China
Contact Us
No.19, Xiangshan Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China
marketing@daangene.com +86-20-32290789-5222